Elektronika

Digitalna elektronika je područje informatike koje obuhvaća kompjutersku logiku i svu informatiku na razini strujnih krugova.