HTML jezik

HTML (HyperText Markup Language) je prezentacijski jezik kojim se služimo za izradu stranica. Vrlo je lagan za naučiti i koristiti zato što ne sadrži mnogo ključnih riječi koje treba zapamtiti.

Komentari

Komentari su važni za svaki jezik pa tako i HTML. Ovdje komentar počinje s <!–, a završava sa –>.

<!–Ovo je primjer komentara–>

HTML tag

Tagovi su ključne riječi unutar znakova manje-više “<>”. Možemo razlikovati početni i završni ili otvarajući i zatvarajući tag. Otvarajući izgleda ovako <tag>, a zatvarajući ovako </tag>. Na zatvarajućem postavljamo kosu crtu tako da bi browser znao da završavamo tu sekciju koda.

Struktura

Na početku svakog html dokumenta važno je naglasiti web pregledniku koju verziju HTML-a ćemo koristiti. To se postiže sa komandom <!DOCTYPE html>. Prije je ova komanda bila kompliciranija, ali nakon HTML verzije 5 dovoljno je napisati samo navedeno.

<html> </html> – sve unutar ova dva taga pripada html kodu i browser ga čita poput html koda.

<head></head> – ova sekcija stranice se nalazi iznad glavnog sadržaja i u njoj se nalaze informacije o nazivu stranice, favicon, različite skripte itd…

<body></body> – ovo je glavni dio stranice tj. onaj dio vidljiv korisnicima, između pišemo sav sadržaj i većinu vremena ćemo provoditi ovdje

Unutar body tagova pišemo tekst koji možemo uređivati s različitim tagovima:

<h1><h2><h3><h4>… za veličinu naslova. <a> za linkove. <p> za paragrafe. <strong> za bold, <em> za italic… i tako dalje.

Kako napraviti HTML dokument ?

Vrlo lagano, dovoljan je tekst editor (može i notepad), i u njega upisati html kod, ali slijedeće je važno:

Kada spremate dokument (Ctrl+S), potrebno je nazvati dokument pod nekim imenom ali sa ekstenziom .html, jer inače kompjuter zaključuje da je to tekstni dokument.

Završni file mora izgledati kao “ime.html”. I otvaranjem dokumenta, otvara se browser i obavlja napisani program.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Naslov stranice</title>
</head>
<body>

<h1>Prvi naslov</h1>
<h2>Drugi naslov</h2>
<h3>Treći naslov</h3>

Ovo nije paragraf
<p>Ovo je paragraf</p>
<!–Moguče je imati više tagova na jednom tekstu–>
<strong><em> Bold i italic </em></strong>

<a href=”//www.centarinformatike.tk”>Ovo je link</a>

</body>
</html>

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *