Logički sklopovi

Logički sklopovi su elektronička tijela sastavljena od nekoliko tranzistora spojena u određenom redu. Oni su građevne jedinice bilo kojeg hardvera, tj. jedan level poviše tranzistora. Više logičkih sklopova mogu tvoriti hardver zbrajanja, oduzimanja, memorije, countera itd.

Postoje više vrsta logičkih sklopova, svaki od njih obrađuje dva ili više podatka od 1 bitnog broja.

AND (KONJUKCIJA)

And sklop prima najmanje dva ulaza. Pravilo glasi, ako su oba ulaza istina(1) onda će izlaz biti istina. Ako je ijedan ulaz laž(0) onda će izlaz biti netočan.

Za ovaj sklop su potrebna dva tranzistora povezana u seriju gdje su ulazi povezani na baze, a izlaz na kolektor drugog po redu tranzistora

OR (DISJUNKCIJA)

Izlaz or sklopa će biti istina ako je jedan od ulaza istina.

Također su potrebna dva tranzistora, ali pošto oba tranzistora utječu na izlaz potreban je drukčiji strujni krug.

                   

NOT (NEGACIJA)

Ovo je najjednostavniji sklop jer prima samo jedan ulaz i negira ga, tj. samo mu promjeni vrijednost, ako je bio 1, izlaz će biti 0 i obratno.

Potreban je samo jedan tranzistor.

                       

XOR (EKSKLUZIVNA DISJUNKCIJA)

XOR se može nazvati i zbrajanje jer funkcionira na isti način kao i binarno zbrajanje. Ako je jedan i samo jedan ulaz istina(1) tada će izlaz biti istina. Ako su oba ulaza istina ili laž tada će izlaz biti laž.

Ovaj put je potreban malo kompliciraniji strujni krug od 6 tranzistora. Iako ovo nije jedan od glavnih logičkih sklopova (jer se može sastaviti od drugih), tu je na listi jer je vrlo važan za izgradnju zbrajača, tutorial možete naći na stranici.

 

 

Postoje još neki logički sklopovi jednako važni za kompjuterski hardware, ali nisu na listi jer su izvedenice ovih već navedenih. Dodavanjem negacije na neke sklopove dobijamo nove kao na primjer:

AND + NOT = NAND
OR + NOT = NOR
XOR + NOT = XNOR

Zanimljiva stvar je da se od NAND (Not And, NILI) sklopa može sastaviti bilo koji drugi sklop, znači ako bi imao puno integriranih čipova sa NAND sklopovima, mogao bi sagraditi cijeli kompjuter od njih.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *