Programiranje

Što je programiranje? Da bismo natjerali kompjuter da radi ono što mi želimo, moramo ga tome naučiti. Budući da kompjuteri ne znaju samostalno misliti (još), programeri moraju u njih ugraditi
uputstva koji im govore što trebaju raditi.

Programer se služi programskim jezikom koji mu je najpogodniji za određeni zadatak i mora se snaći u svakoj situaciji da pronađe rješenje za zadani problem. Programiranje je posao
u kojem je potrebna konstantna koncentracija i logičko razmišljanje.

 — Zadaci za programiranje —


Programiranje je djelatnost koja je nastala tek nedavno razvojem kompjutera tako da je još uvijek i sama u razvoju. Na svjetskom tržištu programera je manjak i zato je to vrlo cijenjen i dobro plačen posao. Večina ljudi nije upoznata s programiranjem kao što je upoznata sa drugim djelatnostima kao što su kuhan
je, proizvodnja, ugostiteljstvo, slikarsto… Večini ljudi je koncept programiranja nepoznat. Ono se zapravo može naučiti i izvježbati kao svaka druga aktivnost, važna je samo upornost, motiviranost i zanimanje. Ako vas informatika zanima, ova stranica je za vas jer na njoj možete naći mnogo toga vezanog za programiranje, robotiku, elektroniku, da skratimo, informatiku.

U ovom dijelu stranice “Programiranje”, priloženi su zadaci za vježbu koji mogu biti vrlo zanimljivi za rješavanje, također je priložen i forum gdje možete pitati ako vas što mući i nemožete naći već duže vrijeme rješenje.

Postoji mnogo programskih jezika koje koristimo za različite svrhe:

  • sekvencijalni
  • proceduralni (Pascal, C)
  • funkcijski (Lisp, Erlang, ML)
  • objektno orijentirani (Java, C++)

Svi programski jezici služe nama da razumijemo što čitamo, mogli bi programirati i u mašinskom kodu, ali je vrlo teško i nepregledno iako kompjuter
ne vidi razliku. Kada napišemo kod u nekom od jezika, npr. C++, on se pomoću kompajlera, prevodi u mašinski jezik i nakon toga, kompjuter može izvršiti naredbe jer ih može pročitati.

Za početnike u programiranju preporučamo Basic, C++, Python ili Javascript. Javascript je programski jezik za web preglednike i zbog toga je zabavan za počenike jer sadrži funkcionalnost
i za koje i netreba znati dosta programiranja da bi vidjeli rezultate.


Ako ne upotrebljavamo programiranje, ono je beskorisno. Arduino programiranje je vrlo zabavan, zanimljiv i informativan način da iskoristimo programiranje za nešto korisno još dok ste na niskom nivou znanja u programiranju i neznate proizvoditi vlastite software-ove ili nešto naprednije. Na ovoj stranici postoji dio namjenjen za Arduino gdje možete saznati sve o toj čudesnoj elektroničkoj pločici.