Zadaci za programiranje

Na ovoj stranici možete pronaći mnogo primjera –  zadaci za programiranje.

Zadaci za programiranje – Osnovna razina

 1. Napiši program koji ispisuje “Hello World”
 2. Napiši program koji pita korisnika ime i pozdravlja ga koristeći njegovo ime
 3. Rekreiraj zadnji program da samo pozdravi ako je korisničko ime Filip ili Branko
 4. Program koji pita korisnika broj n i izbacuje rezultat zbroja svih prirodnih brojeva manjih od n
 5. Rekreiraj zadnji program tako da zbroji samo neparne brojeve
 6. Napiši program koji ispisuje tablicu množenja do 20
 7. Igra pogađanja gdje kompjuter uzme random broj između 1 i 100 a korisnik ga mora pogoditi u 5 pokušaja.
 8. Rekreiraj zadnji program tako da kompjuter pogađa vlastiti broj
 9. Rekreiraj zadnji program tako da kompjuter pogodi vlastiti broj unutar 3 pokušaja
 10. Napiši program koji ispisuje slijedećih 20 prijestupnih godina

 Zadaci za programiranje – Liste, Stringovi

Lista je varijabla koja sadrži više vrijednosti poput vector ili array u C++. String je varijabla koja sadrži slova.

 1. Napravi funkciju koja vraća najveću vrijednost u listi
 2. Funkcija koja obrne listu
 3. Funkcija koja provjerava postoji li element u listi
 4. Funkcija koja provjerava je li string slova palindrom
 5. Funkcija koja zbraja sve elemente u listi koristeći rekurziju
 6. Napiši funkciju koja spaja dvije liste zajedno
 7. Napiši funkciju koja spaja dvije liste zajedno ali tako da su elementi jedne liste na neparnim brojevima, a druge na parnim
 8. Napiši funkciju koja spaja dvije liste, ali tako da poreda elemente po redu [1,4,6],[2,3,5][1,2,3,4,5,6]
 9. Funkcija koja ispiše prvih 100 brojeva u Fibonaccievom nizu.
 10. Funkcija koja prima cijeli broj i znamenke mu pretvara u listu
 11. Napravi igru pomoću 2D listi tako da korisniku prikaže ploču ogranićenu zvjezdicama(*). Igrač može pokretati slovo “x” pomoću WASD tipki po ploči. Znak ne smije preći zid(*). Ploču možete napraviti veličine 10*10
  *********
  *    *
  * x   *
  *    *
  *    *
  *    *
  *********

Zadaci za programiranje – Srednja razina

 1. Napiši program koji određuje sve mogučnosti stavljanja + ili - ili ništa između brojeva 1,2,…,9 (u ovom redu) tako da je rezultat 100. Npr. 1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100.
 2. Napiši program koji određuje pravilo prijestupne godine zamišljenom planetu kojemu je zadana duljina godine, u danima. Na zemlji je svake 4 godine dan više jer je duljina godine 365.25 dana.
 3. Napiši program koji automatski generira eseje uz pomoć ponuđenog teksta.
 4. Program koji pretvara hrvatski u morsov kod i obratno.
 5. Napravi vlastitu listu i interface. Koje funkcionalnosti ti obično trebaju u listi?

Zadaci za programiranje – Napredno

 1. Za dva stringa, napiši program koji brzo pronađe najduži jednaki substring. (“anabolizam”,”naranča” => “na”)
 2. Za listu brojeva napiši program koji otkrije koji je najbliži broj danom broju. Npr u listi [1,4,2,8,5,7], najbliži broj danom broju 4 je 5. Za svaki dani broj vrijeme izvršavanja treba biti konstantno.
 3. Za dva stringa, napiši program koji ispiše najkraći način mijenjanja slova da se jedan string pretvori u drugi
 4. Dan je set d-dimenzionalnih pravokutnih oblika, Napiši program koji ispisuje volumen i površinu njihove unije. Počni sa 2-dimenzionalnim pravokutnicima

Zanimljivi projekti

 1. Napiši program koji igra “vješala” efektivno tako da traži kroz bazu podataka moguče riječi. Nemoj da pretražuje cijelu bazu svaki put
 2. Napiši program koji igra kamen, papir, škare bolje nego nasumično. Pokušaj iskoristiti to da ljudi vrlo neuspješno proizvode nasumične brojeve
 3. Napiši program koji igra potapanje brodova. Neka bilježi koji su njegovi i tvoji brodovi pogođeni i koristi tu informaciju da igra što uspješnije

 1. ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  //www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-montreal/

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *